REGULAMIN

KLUB

Zakłada się, że osoba która korzysta z oferty klubu zapoznała się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, zażywania sterydów oraz przebywania pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach lub w innych miejscach na terenie klubu. Jeżeli klient posiada rzeczy wartościowe, które chce przechować powinien zdeponować je na recepcji klubu.

KORTY

Wstęp na korty dozwolony jest tylko i wyłącznie w czystym obuwiu sportowym nie pozostawiającym śladów na powierzchni kortu – obuwie z tzw. podeszwą non-marking, przeznaczoną do sportów halowych. Ze względów bezpieczeństwa zalecana jest gra w okularach ochronnych, w szczególności w przypadku osób niepełnoletnich. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry. Zabrania się wnoszenia na korty napojów oraz artykułów spożywczych. Obsługa klubu ma prawo wyprosić z kortu osoby nieprzestrzegające postanowień regulaminu lub zachowujące się niebezpiecznie bez prawa do zwrotu środków za wykupione usługi.

REZERWACJE i SYSTEM REZERWACJI

Rezerwacje w klubie dokonywane są na okres 60 minut bądź wielokrotność tego czasu.
Każda rezerwacje może być odwołana, przy czym:
1. anulowanie rezerwacji na 12 godzin lub szybciej przed godziną jej rozpoczęcia odbywa się bez naliczania opłat;
2. anulowanie rezerwacji w okresie krótszym niż 12 godzin przed jej rozpoczęciem wiąże się z naliczeniem kary umownej w wysokości 100% wartości rezerwacji; wysokość kary zostanie doliczona do kolejnego rachunku klienta;
3. nie odwołanie rezerwacji oraz nie pojawienie się w klubie w wyznaczonym czasie wiąże się z naliczeniem kary umownej w wysokości 100% wartości rezerwacji; wysokość kary zostanie doliczona do kolejnego rachunku klienta;
4. Rejestrując się w internetowym systemie rezerwacji kortów klubu Wrocław Squash Club użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Wrocław Squash Club zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
5. W przypadku powtarzania się sytuacji opisanej w punkcie 2 oraz 3 wszystkie kolejne rezerwacje danego użytkownika są automatycznie usuwane z systemu rezerwacji kortów Wrocław Squash Club.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem klubu Wrocław Squash Club jest MK GROUP MIERZEJEWSKI I DANILECKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Buforowej 22 / 20, NIP 8992834651, REGON 368880786, Numer KRS: 0000706789. Każdy klient klubu korzystający z jego oferty wraz z systemem rezerwacji internetowej może dobrowolnie wskazać swoje dane osobowe składające się z imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Dane powyższe służą prawidłowej realizacji umowy zawartej pomiędzy klubem a klientem. Mogą one również być przetwarzane w celu przedstawiania klientom klubu jego aktualnej oferty. Dane osobowe klientów klubu są niejawne. Klienci klubu mają prawo dostępu do treści swoich danych - ich poprawiania, zmiany lub usuwania.

Wrocław Squash Club zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.